Stalo sa vám, že vás zaškatuľkovali ako mladého, starého, nevhodného?

Stalo sa vám, že vás zaškatuľkovali ako mladého, starého, nevhodného,..?


Tento príspevok bude o téme, ktorú v poslednom čase pozorujem. Chodia s ňou za mnou moji klienti a narážam na ňu často aj ja. Nič nové, neobvyklé, čo by ste nepoznali. Je to známa téma zaužívaných stereotypov, predsudkov alebo tzv. „škatuľkovania“.

Dalo by sa povedať, že by sme od tohto zvyku mohli pomaly upustiť. Predsa sme už v 21.storočí a je veľa ľudí, ktorí rúcajú staré presvedčenia. No nie je tomu tak. Preto som sa rozhodla napísať v krátkom príspevku čo stereotypy a predsudky znamenajú a ako sa im vyhýbať príp. nenechať sa nimi ovplyvňovať.

Ľudovo povedané škatuľkovanie predstavuje zvyčajne postoj, voči určitej skupine ľudí ako celku, resp. voči jednotlivcovi považovanému za člena skupiny. Ide o silne emotívne, iracionálne aj racionálne predstavy o určitej skupine, vyvolávajúce následne isté správanie sa voči danej skupine – napr. aj diskrimináciu.

Škatuľkovanie podľa veku. Ako rozmýšľam tak ja vôbec neviem prísť nato, kde sú tie hranice veku, kedy vieme posúdiť ľudí, či sú ešte mladí alebo už príliš starí. Vhodní alebo i nie. Mne samej sa často stáva, že ľudia sa pri rozhovore so mnou zastavia a spýtajú sa ma na vek. Nejako im to nikdy nekorešponduje so stereotypným triedením podľa veku.  Veľmi ma to zabáva, tak len odpoviem a neriešim ďalej ich otázku. V dnešnej dobe keď mladí ľudia doslovne majú v rukách svet, je to smiešne. Napríklad taký Spiegel Co-founder aplikácie Snapchat má 27 rokov, 33 ročná Elizabeth Holmes, ktorá založila firmu na testovanie krvi je najbohatšou ženou podľa Forbes, ktorá si peniaze zarobila sama a náš slávny facebookový Zuckerberg má len 33rokov. Ak by sa títo úspešní ľudia riadili stereotypným myslením, dnes by ešte stále čakali nato kým zostarnú. Ich sny by sa nikdy nestali skutočnosťou v takej podobe akú majú už dnes!

Zo slovenských radov je dôkaz človeka, ktorý sa nedal ovplyvniť stereotypným škatuľkovaním, náš známy Patrik „Rytmus“ Vrbovský. Presvedčil, že rasistické škatuľkovanie nemá opodstatnenie a je uznávaným umelcom či biznismenom.

Preto ak sa stretávate aj vy na ceste k vašim cieľom s ľuďmi, ktorí podliehajú mysleniu z minulého storočia, stačí ak sa len usmejete a kráčate ďalej. Takýchto ľudí nepresvedčí nič iné ako vaše činy a úspech.

Prajem vám veľa úspechov aby škatuľkovanie a predsudky sme spoločne vymazali.