Prečo by ste nemali pracovať ako Elon Musk?

Prečo by ste nemali pracovať ako Elon Musk? 
 Poznáte ľudí, ktorí dookola čítajú motivačné knihy a návody od úspešných podnikateľov? Zamysleli ste sa niekedy prečo sa im nedarí byť rovnako úspešnými? Alebo vy sami spadáte do tejto kategórie?     
Zoberme si za príklad známeho generálneho riaditeľa Tesla Motors. Elon Musk je ikonou úspechu. Je známy svojimi inováciami, predvídavosťou a neuveriteľnou pracovnou etikou. Bohužiaľ snaha napodobňovať jeho pracovné návyky a praktiky vám nezaručí rovnaký  úspech. Mnoho ľudí je motivovaných opakovať návyky slávnych ľudí avšak veľakrát bezúspešne. Následne sú frustrovaní zo svojho neúspechu, strateného času, či peňazí investovaných do svojho podnikania.  
 
V tom lepšom prípade sa obrátia na kouča. Úlohou kouča je pomôcť im objasniť vlastné silné stránky aby mohli vytvoriť plán na budovanie postupov, ktoré ich povedú k želanému úspechu. Práca s týmito klientmi je v prvom rade pomôcť im zistiť ich vlastný recept na úspech bez ohľadu na biznis ikony.  
Mnoho ľudí sa pokúša replikovať pracovné návyky iných ľudí, ale rýchlo zistí, že tieto postupy nevedú k tomu aby zbohatli tak rýchlo, ako by si priali. Ak by bolo jednoduché žiť produktívny a úspešný život len prostredníctvom kopírovania práce niekoho iného, každý váš spolužiak zo strednej školy, či známy by bol rovnako úspešný ako brilantná osoba, ktorej úlohy boli kopírované. Žiaľ, svet je oveľa zložitejší. Dôvodom, prečo väčšina ľudí nedokáže pracovať ako Elon Musk, je to, že Muskove pracovné návyky najlepšie pracujú pre Muska.  
Sme neuveriteľne jedineční. Každý z nás je Expert na vlastný život, má individuálne prostredie v ktorom žije, relaxuje, pracuje, je produktívny a čerpá energiu. Každý z nás má odlišnú psychickú, duševnú, emocionálnu a fyzickú zložku požiadaviek, ktoré je potrebné optimalizovať, aby sa dosiahol osobný a profesionálny úspech. Také jednoduché kopírovanie návykov iného človeka je ako lepenie štvorcového kolíka do okrúhlej diery – to nefunguje! Jediným dôvodom, prečo pracovné návyky Elona Musku nefungujú je, že nie sú prispôsobené vášmu životu. Namiesto toho aby ste strácali zbytočne váš drahocenný čas a energiu, ktoré sa týkajú návykov iných, skúste robiť niečo oveľa efektívnejšie. Učte sa čo najviac o sebe.Ak sa zapojíte do koučovacieho procesu urýchlite vašu schopnosť zistiť, ktoré zvyky podporujú váš rast a ktoré zvyky potrebujete upraviť aby ste žili podľa svojich hodnôt a dosiahli svoje osobné a profesionálne ciele. Tiež posilňuje vaše silné stránky zdôraznením toho čo robíte dobre, aby ste mohli pokračovať v budovaní postupov, ktoré pozitívne prispievajú k vašej spokojnosti.  
Postupne ako investujete do svojho osobného a profesionálneho rastu prostredníctvom rozvojových praktík, môžete experimentovať pomalým pridávaním návykov iných ľudí, aby ste zistili, ktoré sú aplikovateľné pre váš život. Pomaly pridávajte jeden alebo dva návyky v priebehu niekoľkých týždňov alebo mesiacov, aby ste zistili či vám pridávajú hodnotu alebo nie. Ak budete dôsledne sledovať svoje pokroky v koučovaní, budete mať priamu spätnú väzbu, či vám návyky zlepšujú váš život.  
 
Jednoducho potrebujete investovať do seba a vytvoriť prispôsobený a individuálny manuál pre váš úspešný život.