Dá sa kreativita naučiť?

Dá sa kreativita naučiť? Dnešný článok pre vás napísal Tony Dúbravec, marketér, bloger a dobrovoľník. Zaujímal ma jeho pohľad na kreativitu, ktorá je dennou súčasťou jeho pracovného aj osobného života. Niekedy na vysokej škole som si raz na skúške vytiahol otázku “Čo je to kreativita?”. Zaujímavé je, že pri tejto otázke od nás nikto nečakal poučkovú odpoveď. Dalo by sa síce vo všeobecnosti povedať, že kreativita je schopnosť pozerať sa na veci inak, vedieť hľadať riešenia, ktoré nie sú zjavné na prvý pohľad. Naši učitelia však boli zvedaví, ako si kreativitu vysvetľujeme každý individuálne. O tom, ako si ju vysvetľujem ja, a či sa podľa mňa dá kreativita naučiť, budú nasledujúce riadky. 
 
Často si ľudia zamieňajú pojmy kreativita a umenie. Áno, umelci nepochybne kreatívni sú. No kreatívnymi môžu byť aj remeselníci, ženy v domácnosti, čašníci či nepochybne aj takí kuchári. Kreativita teda nie je žiadne špeciálne nadanie. Je to schopnosť, s ktorou sa rodíme a to, či sa považujeme za kreatívnych aj v dospelosti, je zrkadlom toho, aký priestor na rozvoj tejto schopnosti sa nám ponúka v detstve a počas dospievania.  
 
V škole, ale častokrát aj doma, nám autority stavajú rôzne bariéry, ktoré vychádzajú buď zo zaužívaného systému, alebo z ich presvedčenia o tom, čo je správne a čo by ako malo byť. Z toho potom vzniká strach myslieť inak, pozerať sa na veci inak, ako sa hovorí, kráčať životom mimo vychodených cestičiek. Je možné, že vďaka tomu v nás môžu vyvinúť iné danosti, ako analytické myslenie, organizačné schopnosti, väčšia miera zodpovednosti, no kreativita ide zväčša do ústrania.  
 
Viac ako dva roky pracujem v reklame, takmer štyri roky aktívne píšem pre seba aj pre klientov. Považujem sa za kreatívneho človeka, no nebolo to tak vždy. Nie celý život som totiž dostával priestor robiť veci podľa seba, nachádzať vlastné riešenia, určovať si svoje pravidlá. Až keď som tak prirodzene začal “bojovať” proti autoritám a rozhodovať sa nezávisle, aj keď nie vždy správne, prišli prvé náznaky kreativity vo mne. Keď som si počas maturity vybral pre písanie slohu žáner, o ktorý nikto z celej školy nemal záujem, namiesto toho najjednoduchšieho, vyplatilo sa to. Veľmi prirodzene som kvalitne napísal niečo, o čom som dovtedy nevedel vôbec nič.  
 
Odvtedy som sa do podobných neznámych situácií dostával stále častejšie a stále viac ma bavili. Za každým, keď som čelil niečomu novému, čo bolo treba vymyslieť alebo vyriešiť, tešil som sa a cítil som, že mi to ide lepšie ako naposledy. A presne o tom to je. Kreativita sa nedá naučiť, pretože ju máme v sebe. Dá sa s ňou však pracovať, stavať sa pred nové výzvy a tým jej pomáhať prejaviť sa. 
 
Na záver mám pre vás tri tipy, ktoré fungujú mne držať sa stále vo forme a kreatívne napredovať.
- Tvorte -Človek potrebuje niečo vytvárať, prinášať hodnotu, prosperovať. Začnite kresliť, písať, variť, tancovať, premýšľajte nad vysnívaným podnikaním. Skúšajte rôzne veci, zistite, čo vám je prirodzené a príjemné a tomu sa venujte.
- Obklopte sa kreatívnymi ľuďmi - Ste odrazom ľudí, s ktorými sa stretávate, o tom ste už určite počuli. Kto je podľa vás vo vašom okolí kreatívny? Premyslite si to a skúste sa s týmto človekom stretávať viac. Sledujte, ako premýšľa, na čom pracuje, ako sa vyjadruje a uvidíte, ako veľa sa dokáže preniesť na vás.
- Buďte slobodní - Kašlite na zväzujúce pravidlá, na názory iných ľudí, na zaužívané spôsoby. Majte otvorenú myseľ, ničomu sa nebráňte, ničím sa nenechajte obmedzovať. Iba tak sa môžu rodiť tie najlepšie nápady.