Aký je to zmysluplný život? Ako zistiť, či je taký práve náš?

Aký je to zmysluplný život? Ako zistiť, či je taký práve náš?
 
Žijeme zmysluplne? Alebo by sme sa mali zamyslieť, či náš život nie je len výsledkom spoločenských vzorcov a stereotypov? Je to novodobá fráza alebo je hľadanie zmyslu a určovanie smerovania v živote našou primárnou úlohou?
 
V tomto roku sa bude moja práca a energia úzko spájať s témou zmyslu života. V súvislosti so spokojnosťou v práci či sebahodnotením u mladých ľudí do 30 rokov. Ak ste mladí dospelí, máte deti v tomto veku, alebo vás táto téma iba zaujíma, budem rada keď budete svedkami môjho projektu.
 
Ako prvé vám skúsim priblížiť, čo to vlastne zmysluplnosť života je, a ako ju nájsť.
 
Téme hľadania zmyslu ľudskej existencie sa v psychológii i mimo nej stále venuje čoraz viac pozornosti. Dá sa povedať, že najčastejšie spájané meno s touto témou je
Viktor Emil Frankl. Ako mladý žid strávil v koncentračných táboroch štyri roky. Potom čo, ako jediný zo svojej rodiny, prežil, odhodlal sa svetu sprostredkovať zážitky z koncentračného tábora a pohľad nato, prečo niektorí prežili a iní nie.
 
Motivácia prežitia a zážitky autora sú veľmi hlboké a dotknú sa každého. Čo nás však zaujíma, je autorov pohľad na to, ako žiť tu a teraz. Možno ste sa aj vy už niekedy zamysleli nad otázkami: „Kto som?“, „Načo som tu?“ či „Čo je zmyslom môjho života?“. 
Myšlienka na zmysel môjho života mi napadala vždy, keď som prežívala nespokojnosť v práci, s partnerom, so životom samotným a mala som potrebu hľadať niečo nové, zažiť zmenu. Hlavne vo veku od 20 do 30 rokov je prežívanie takejto tzv.osobnostnej krízy veľmi časté. Hľadanie odpovedí na podobné otázky označuje Frankl za skutočný moment dospievania. 
Objavovať zmysel môžeme podľa neho troma spôsobmi:
- Tvorivosťou alebo „vykonávaním nejakej práce alebo skutkov“. Inak povedané - vlastnou sebarealizáciou. Príkladov by sme mohli nájsť mnoho avšak takými najčastejšími sú: lekári zachraňujúci životy; vedci s túžbou chcú zmeniť svet; dobrovoľníci, ale i mnohí z nás bežných ľudí vykonávajúcich “obyčajné” zamestnania. Dôležité je nájsť radosť a poslanie vo svojom zamestnaní, nájsť skutočný dôvod, prečo to robíme.
- Zážitkom alebo „zažívaním niečoho alebo vzťahom s iným človekom“. Napríklad ľudskou dobrotou, pravdou, krásou prírody či kultúry a v neposlednom rade milovaním inej osoby. Ako príklad môžeme spomenúť výpovede rodičov, ktorí tvrdia, že príchodom detí sa zmenili, ich život dostal úplne iný rozmer. Prežívaním lásky k svojim deťom dostal ich život zmysel.
- Postojom, ktorý zaujmeme k životným situáciám. Ak sme sa dostali do situácie, kde svoj život nemáme v rukách a predošlé dva varianty nedokážeme naplniť, stále je tu možnosť zmeniť seba. Svoj postoj. Pre predstavu nám môže poslúžiť strata blízkej osoby, práce či choroba, ktorá nás poznačí. V takejto situácii človek sa cíti väčšinou bezmocný a bez nádeje, že by mohol situáciu zmeniť. V tomto momente je najväčšou výzvou človeka zmeniť postoj, pohľad, osobnostne vyrásť, a nájsť zmysel toho, čo sa deje.
 
V živote je v konečnom dôsledku nevyhnutné niesť plnú zodpovednosť za nachádzanie správnych odpovedí na svoje otázky a za plnenie úloh, ktoré každému z nás neustále prichádzajú do cesty. Snáď vám tieto tri spôsoby, o ktorých hovorí Frankl, pomôžu urobiť dôležitý krok na ceste spoznania vlastného zmyslu života.
Nedá mi tieto riadky ukončiť inak ako slovami filozofa Nietzscheho: „Ten, kto má dôvod na svoj život, vydrží takmer všetko.“
 
Teším sa na vás pri ďalšom článku, ktorým budem pokračovať v téme zmysluplnosti a naplnenia života :)