Ako získať zmysluplnú prácu vďaka osobnostnému kapitálu?

Ako získať zmysluplnú prácu vďaka osobnostnému kapitálu?
 
Osobnostný kapitál, počuli ste už tento termín? Ide o súbor všetkých aktív, ktoré ste doposiaľ nahromadili. Dá sa povedať, že je to hodnota vás, vašej hlavy či rúk na trhu práce, ale i mimo nej. Tento kapitál, zbierame počas svojho života a vymieňame ho za vzťahy a peniaze od zamestnávateľa, či na biznisovej pôde prostredníctvom svojich projektov. To, či je náš osobnostný kapitál dostatočne veľký a žiadaný, sa dozvedáme odpoveďou, dopytom, spätnou väzbou od zamestnávateľa, firiem, zákazníkov a v neposlednom rade aj od ľudí, ktorí vyhľadávajú našu spoločnosť.
Ja osobne sa s osobnostným kapitálom stretávam pri svojej práci kouča v niekoľkých variantoch. Moji klienti často riešia svoje profesijné zaradenie, smerovanie a otázka osobnostného kapitálu je vtedy kľúčová. Prvý prípad býva nasledovný: Prichádza klient vo veku po 30tke, od strednej školy hromadí osobnostný kapitál vo forme skúseností s brigádami, štúdia na vysokej škole, stážami, prvými pracovnými skúsenosťami. Jeho kapitál je veľmi bohatý, kariéra je rozbehnutá a v ďalšom desaťročí svojho života by mali prísť povýšenia či tzv. úročenie svojej doposiaľ nahromadenej práce. Problém nastáva, keď si klient uvedomí, že práca, ktorú robí 10 rokov, ho nebaví, nevidí v nej zmysel a chcel by skúsiť niečo iné. Prežíva osobnostnú krízu. Celý čas pracoval bez toho, aby sa zamyslel, prečo tú prácu robí, či ho baví. V podstate len zbieral osobnostný kapitál. Často len pre peniaze, ale bez dôvodu a zmyslu.
 
Druhý prípad: Klient je opäť vo veku približne 30 rokov. Prichádza s nízkym sebavedomím a malými skúsenosťami. Má veľký strach púšťať sa do svojich snov. Doposiaľ žil úvahami o tom, ako začať. Čakal na správny čas, kedy odštartovať svoju kariéru. Vzhľadom nato, že má len malé skúsenosti z oblasti, v ktorej by chcel pracovať, prehlbuje sa jeho strach a nízke sebavedomie. Chýba mu osobnostný kapitál. Je to úplný opak prvého prípadu, identita a osobnostná kríza bola riešená až priveľmi. Klient vie čo chce, avšak nemá pracovné skúsenosti a kapitál, na ktorom by staval.
 
A poďme na ideálny prípad: Klient vo veku okolo 30 rokov. Prichádza s 10 ročnými skúsenosťami v oblasti, v ktorej si vie svoje pokračovanie predstaviť aj naďalej. Zbieral zručnosti, učil sa, pracoval a stále je motivovaný dávať si nové ciele a výzvy. Počas svojich prvých pracovných skúseností mal osobnostnú krízu, v ktorej sa konfrontoval so svojou motiváciou a zmysluplnosťou práce. Takýto klient smeruje k úspešnému napĺňaniu vlastnej sebarealizácie. Navyše, štatisticky najviac povýšení a zvyšovaní platu prichádza okolo 35 roku. Je to dôsledok práce a zbierania osobnostného kapitálu z predošlých rokov.
 
Tieto príklady nám dávajú pomerne jednoduchý návod na šťastný a zmysluplný pracovný život.
 
Roky od 20tky sú pre kariérny život tie najdôležitejšie. Netreba na nič čakať a život treba zobrať do vlastných rúk čo najskôr. Už teraz vidíme, že tomu, kto má viac pracovných skúseností a návykov sa vodí lepšie. Zároveň však netreba podceňovať ani otázku vlastnej motivácie a zmysluplnosti. Je priam žiadúce v honbe za kariérou niekedy spomaliť a položiť si otázky typu: „Prečo to robím?“, „Napĺňa ma to?“, „Viem si to predstaviť robiť aj najbližších 10 rokov?“. Týmito otázkami vieme zabrániť tomu, že by v živote prídeme niekam, kam sme nikdy nechceli prísť.
 
Skúste si teraz položiť otázku: „To čo robím dnes, dáva mi zmysel do mojej budúcnosti?“ Ak áno ste na správnej ceste, ak nie, nezúfajte, ale začnite hľadať svoj zmysel. Život je príliš krátky nato aby sme žili nezmysluplne a sebarealizácia prostredníctvom práce nám tvorí značnú časť nášho života, nepodceňujme to.