O nás

Stanislava Gregor Sorgerová - autorka projektu Expert na život, akreditovaná koučka, ktorá sa okrem koučingu aktívne venuje štúdiu psychológie. Za desať rokov jej pracovného života nadobudla skúsenosti s prácou s ľuďmi na korporátnej pôde i v podnikateľskej sfére. Jej kroky prešli z pozície firemného mentora, cez riadenie vzdelávania a HR prirodzene k založeniu vlastného projektu. Zmyslom jej práce kouča je viesť klienta k zdravému sebavedomému, zodpovednému pracovnému a súkromnému životu prostredníctvom aktívnych činností.
 
Milan Kohút -konzultant s bohatými skúsenosťami v poradenstve pre komerčné banky, centrálne banky, štátne inštitúcie a korporátnych klientov. Jeho silnou stránkou je vzdelávanie s focusom na prepojenie oblasti manažmentu a psychológie. Milan ako certifikovaný kouč a člen International Coach Federation sa venuje biznis koučingu so zameraním na: strategické riadenie, riadenie ľudských zdrojov, projektové riadenie, riadenie procesov a výroby, riadenie zmien a krízové riadenie
 
Adriana Brathová -obchodná manažérka, ktorá počas svojej kariéry pôsobila 10 rokov v korporátnej spoločnosti. Nadobudla skúsenosti vo vedení ľudí a v efektívnom využívaní potenciálu každého člena tímu. Riadi sa heslom: otvorenou a každodennou komunikáciou človek dosiahne viac, ako prideľovaním direktívnych úloh.