Vzdelávanie / workshopy / prednášky
 
Jedným z pilierov nášho projektu je vzdelávanie jednotlivcov a organizácií. Prostredníctvom konceptu vzdelávania dbáme na primárnu motiváciu každého biznis partnera a vytvárame čo najlepšie podmienky v ich naplnenie. Je pre nás dôležité aby jednotlivec v spoločnosti dokázal nájsť a napĺňať svoj zmysel v sebarealizácii a tak nadobudol zdravú sebaúctu, integritu svojej osobnosti. Tento prístup umožňuje zamestnancom v organizácii prevziať zodpovednosť a byť autonómny. Kombinujeme experienciálne vzdelávanie prostredníctvom interaktívnych workshopov s upevňovaním nadobudnutých vedomostí. Vytvárame formát, ktorý je ideálny nie len z pohľadu efektívnosti vzdelávania, ale aj z pohľadu posilňovania vzájomného zdieľania vedomostí a budovania kultúry učiacej sa organizácie.
 
Osobný koučing– súčasťou komplexného rozvojového plánu osobností zamestnancov ponúkame pravidelný koučing. V období medzi jednotlivými časťami vzdelávacieho programu, kedy je najdôležitejšia implementácia nových poznatkov do praxe. Účastníkov vzdelávania vedieme pomocou koučingu, formou „one to one" stretnutí alebo skupinového koučingu. Prostredníctvom koučingu tak máme pod kontrolou rast a správny rozvoj kompetencií jednotlivcov.
 
Online hodnotenie- je neoceniteľným pomocníkom pri výbere uchádzačov o zamestnanie, alebo plánovanie a rozvoj zamestnancov, s cieľom predvídania pracovného úspechu . Pomocou online testov a dotazníkov dokážeme spoľahlivo merať zručnosti, schopnosti, vlastnosti a osobnostné charakteristiky ľudí. Používame nástroje založené na relevantných výskumných štúdiách a normách pre rôzne sektory a úrovne pracovných pozícií, od manuálne pracujúcich, po top manažérov.